آگهی اجاره ساختمان مسکونی – تجاری

یکشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (شرکت دولتی) در نظر دارد” یک باب ساختمان به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع بصورت یک مجتمع مسکونی – تجاری در دو طبقه روی همکف با نمای مشرف به خیابان، آجر نما دارای ۴ امتیاز برق، یک امتیاز گاز و یک امتیاز آب” واقع در استان گلستان – شهرستان مینو دشت را به شخص واجد شرایط اجاره دهد، لذا متقاضیان می¬بایست جهت بازدید و کسب اطلاع از ملک مذکور و نیز ارائه پیشنهادات خود با آقای امین عباسی ۰۹۱۹۸۲۰۳۲۴۱ و آقای ابراهیم نژاد ۰۹۱۲۲۴۵۵۶۰۴ تماس حاصل نمایند.