رویدادها همه رویدادها

با حمایت ایمپاسکو برگزار می شود: رویداد ایده های ارزش آفرین

رویداد ایده های ارزش آفرین با حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی ...

تاریخ انتشار : ۲۶/ ۴ /۱۴۰۱

کتابچه عملکرد سال ۹۹ ایمپاسکو منتشر شد

کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با نگاهی به اقدامات سال 1399 و برنامه های ...

تاریخ انتشار : ۷/ ۷ /۱۴۰۰
پیوند ها

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران IMPASCO